תביעה לקצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת מגיל 18 ומעלה ועד לגיל פרישה והיא משולמת חודש בחודשו לכל מי שסובל מנכות כללית בגין נכות פיזית, שכלית או נפשית וכאלה שיכולתם להשתכר צומצמה עקב הנכות.

המשרד מכין את לקוחותיו באופן המיטבי ביותר לקראת וועדות רפואיות לרבות ההשתתפות והעלאת הבעיות השונות לצד הלקוח בוועדה הרפואית, הגשת עררים, פנייה לערכאה המשפטית הרלוונטית וכו'.

מהו המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הוקם כדי להבטיח לאוכלוסיות חלשות בסיס כלכלי לקיומן. בנוסף, אחראי המוסד לביטוח לאומי על מימוש הזכות לבריאות, הזכות לביטחון סוציאלי, זכויות עובדים, שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי פעולות איבה, והבטחת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

טיפול עורך דין בתביעות מול הביטוח הלאומי

ישנם לא מעט אזרחים המחליטים לפנות למוסד לביטוח לאומי בעצמם והעובדה שאינם בקיאים באופן הטיפול שלעיתים מאוד מייגע, עלול לטרפד את הזכאות לקצבת נכות ולעיתים אף להרוס תיק שלם.

כדי לקבל הכרה וקצבת נכות מהמוסד לביטוח הלאומי, מאוד מאוד חשוב לקבל ליווי וייעוץ מעו"ד המתמחה בתביעות מול הביטוח הלאומי שמאחוריו ניסיון וידע בחוק ובכל ההתנהלות הנוקשה והבירוקרטית שמול פקידי המוסד לביטוח הלאומי לרבות הייצוג מול ערכאות משפטיות.

מהם התנאים המאפשרים זכאות לקצבת נכות כללית?

תנאי ראשון: גיל ותושבות

הזכאי הינו תושב/ת ישראל.

מלאו לזכאי 18 שנים.

טרם הגיע לגיל הפרישה.

הבהרה קטנה – קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר.

תנאי שני: הכנסות מעבודה

הזכאי אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע  7,122 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

קצבת נכות עבור עקרת בית

עקרת בית שימי לב! אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים (שכירה או עצמאית), שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה. וכן אם היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו ב-24 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או לאחריה.

כל אישה שהיא עקרת בית, המגישה תביעה לקצבת נכות בין אם מדובר על תביעה ראשונה או תביעה חוזרת, נבדק כושר ההשתכרות שלה, כושר התפקוד שלה כעקרת בית והאם היא עונה להגדרת כעקרת בית. יובהר כי כושר התפקוד מתבצע במכון להערכה תפקודית.תנאי שלישי: נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לזכאי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לזכאי כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לזכאי נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר

נקבע שעקב הנכות, הזכאי אינו מסוגל להשתכר מעבודה או ממשלח יד ויכולתו להשתכר בעקבות הנכות ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לזכאי דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

יובהר כי תובע שאינו זכאי לקצבה במשך תקופה ממושכת ואינו בעל ליקוי חמור, תיבדק זכאותו ככל והכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע במשק.

עורך דין מומלץ לביטוח לאומי

תהליך התביעה לקצבת נכות כללית

שלב 1

לאחר הגשת מלוא המסמכים הרפואיים לרבות הגשת התביעה, התובע יוזמן ועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי הנכות הרפואית. כמובן שחשוב מאוד שאחוזי הנכות יהיו כאלה שיעברו את הרף הנדרש המאפשר לקבל קצבת נכות בהתאם לתנאי השלישי.

שלב 2

במידה והוועדה הרפואית קבעה אחוזי נכות ברף המינימלי המזכה קצבת נכות, יוזמן התובע לוועדה רפואית במחלקת השיקום לצורך קביעת דרגת אי הכושר בהתאם לתנאי הרביעי.

ככל ודרגת אי הכושר של התובע תהיה נמוכה מהרף הנדרש, דהיינו, יכולתו להשתכר ירדה ב- 50% לפחות, ונקבעה לתובע דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%, התובע לא יקבל קצבת נכות כלשהי.

מה עושים אם אחוזי הנכות או דרגת אי הכושר אינם מספיקים לקבלת קצבה?

במידה ואחוזי הנכות ו/או דרגת אי הכושר שנקבעו בוועדות השונות אינם מאפשרים קבלת קצבת נכות או שאינם תואמים את מצבו הרפואי, באפשרות של התובע להגיש ערעור ולבקש להיבדק בשנית על ידי הוועדה הרפואית לעררים אשר תדון בבקשתו לקבלת אחוזי נכות גבוהים יותר או לקביעת דרגת אי כושר גבוהה יותר.

סכומי קצבת נכות כללית

סכומי קצבאות הנכות הכללית כפי שמפורסמים באתר של הביטוח הלאומי, נתוני הסכומים של קצבאות הנכות מתעדכנים מעת לעת ויש לבצע בדיקה.

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעת לזכאי:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,063 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,770 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,496 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,345 ש"ח.

 

תוספת עבור ילדים (תלויים)

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לתוספת עבור ילדים, התוספת משולמת בהתאם לתנאים הבאים (התנאים אינם מצטברים):

 

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לזכאי:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,048 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 776  ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת  681 ש"ח
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת  629 ש"ח.

 

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,766  ש"ח ברוטו בחודש.
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

 

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,310 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 969 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 852 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 786 ש"ח.

אם דרגת אי-הכושר הנה בשיעור 74% או 65% או 60%, והמבוטח מרוויח יותר מ-2,493 ₪  ישנה זכאות לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

השפעת הכנסות מעבודה על סכום הקצבה

אם הלקוח עם 60% אי כושר – ניתן להרוויח משכורת של עד 10,785 ₪ מבלי לפגוע בקצבה.
אם הלקוח עם 65% אי כושר – ניתן להרוויח משכורת עד 10,408 ₪ מבלי לפגוע בקצבה.
אם הלקוח עם 74% אי כושר – ניתן להרוויח משכורת עד 9,723 ₪ מבלי לפגוע בקצבה.
אם הלקוח עם 100% אי כושר – ניתן להרוויח משכורת עד 5,963 ₪ מבלי לפגוע בקצבה.

לפרטים נוספים על אופן החישוב

השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש למבוטח יש הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  והמבוטח זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים – ההכנסה תשפיע על התוספת המגיעה למבוטח באופן הבא:

1,350 ש"ח מההכנסה לא יילקחו בחשבון. הכנסה מעל 1,350 ש"ח תופחת במלואה מסכום התוספת המגיע למבוטח.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם למבוטח לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות – 4,063 ש"ח.

לסיכום

חשוב ביותר להגיש תביעה לנכות כללית או להגיש ערעור רק לאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בתביעות לביטוח לאומי תוך כדי הכנה מיטבית ומקצועית לגבי כל שלב ושלב.

ההליך מול הביטוח הלאומי מאוד בירוקרטי ונוקשה ולא קל לקבל קצבת נכות. התייעצות עם עורך דין הבקיא בתחום יכולה לקדם משמעותית את התביעה ואת הצלחתה.

במשרד עו"ד ליאור מזרחי מלווים את הלקוחות באופן אישי ובשקיפות מלאה בתביעות לגמלת נכות כללית מול המוסד לביטוח לאומי ובמגוון רחב של נושאים.

המלצות

צור קשר

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי

חשוב לדעת, כי התכנים באתר אינם מהווים בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ מקצועי על ידי עורך דין ו/או של כל בעל מקצוע אחר אשר אמון על מתן ייעוץ וליווי של עסקאות אלו.
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button דילוג לתוכן