מהו המס על רכישת חניה או מחסן

רבים עוסקים בשאלה מהו המס על רכישת מחסן או חניה מקבלן לאחר תקופה של כשנה ממועד רכישת הדירה מאותו קבלן. נסביר, ישנם מקרים בהם רוכשים דירה מקבלן וזמן מה לאחר מכן מחליטים לרכוש גם חניה או מחסן, נשאלת השאלה מה גובה המס במצב כזה.

כותב: עו"ד ליאור מזרחי

לאחרונה התקבלה הנחייה ברשות המיסים בהתאם להוראת ביצוע 14/85 ולפיה ככל והחניה או המחסן נרכשו תוך זמן קצר (בתוך תקופה של עד שנה) ממועד רכישת הדירה, המיסוי יהיה כחלק מהדירה, דהיינו בהתאם למיסוי הדירה כדירה יחידה.

קישור להנחיית רשות המיסים

מהו המס על רכישת חניה או מחסן
מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים

במידה ורכשנו דירה ולאחר יותר משנה החלטנו לרכוש דירה הכוללת מחסן או חניה, גובה המס יעמוד לפי שיעור המס ברכישת דירה נוספת.

מדרגות מס רכישה לשנת 2024 בגין דירה נוספת (דירה שנייה ומעלה)

  • 8% –  על חלק השווי שעד 6,055,070 ש”ח.
  •  10% – על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש”ח (ועד בכלל).

במידה והחלטנו לאחר יותר משנה לרכוש רק מחסן או חניה או שהחניה והמחסן אינם קשורים לדירה שרכשנו, שיעור המס במקרה כזה יעמוד על 6% משווי המכירה, בהתאם לרכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים, בהתאם לתקנה 2 (1) לתקנות מיסוי מקרקעין.

הוראת ביצוע 14/85

מהו המס על רכישת חניה או מחסן

מהו שיעור מס רכישה בגין זכות שאינה במקרקעין?

שיעור מס רכישה לגבי רכישת זכות במקרקעין, אשר אינה דירת מגורים (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין), יהיה בשיעור קבוע.

וזו הוראת החוק:

במכירת זכות במקרקעין או בעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   במכירת זכות במקרקעין ובעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, למעט בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים – 6%;

(1א) על אף האמור בפסקה (1), במכירת זכות במקרקעין, שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים להלן, תוחזר לרוכש שישית ממס הרכישה ששילם לפי פסקה (1), ובלבד שלא הותר בניכוי לפי פקודת מס הכנסה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 103א לחוק:

(1)    המכירה היא של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה (בסעיף קטן זה – תכנית בנייה), המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים (להלן – דירת מגורים);

(2)    לא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה, התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות, לפי חוק התכנון והבנייה;

המונח “זכות במקרקעין” כולל, בין היתר:

  • קרקע
  • מגרש – שטח חקלאי, מגרש לבנייה וכו’
  • חניה
  • מחסן
  • חנות
  • משרד

כאמור מס הרכישה בגין רכישת זכות במקרקעין ישולם לפי מדרגה של 6% מסכום העסקה החל מהשקל הראשון ואילך.

לחצו למאמר המלא על מס רכישה

להתייעצות בנושא מיסוי מקרקעין עם עורך דין ליאור מזרחי ניתן להשאיר פרטים כאן.

חפשו אותנו גם בטיקטוק או בפייסבוק

עורך דין מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

בין אם מדובר על עסקת מכר או עסקת קנייה של נכס, לעיתים יש לשלם מיסוי מקרקעין. קיימים שלושה סוגי מס אפשריים: מס רכישה, מס שבח

קרא עוד »
המלצות

צור קשר

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי

חשוב לדעת, כי התכנים באתר אינם מהווים בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ מקצועי על ידי עורך דין ו/או של כל בעל מקצוע אחר אשר אמון על מתן ייעוץ וליווי של עסקאות אלו.
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button דילוג לתוכן